Connect with us

Organi Saveza

Upravni Odbor

 

Mirza TELETOVIĆ, predsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:mirzateletovic@yahoo.com

Dalibor MILOŠ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:Dalibor.Milos@unistelekom.ba

Boris SPASOJEVIĆ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:borisspasojevic@yahoo.com

Vinko BATINIĆ, član Upravnog odbora KOšarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

emailvinko.batinic@gmail.com

Aid BERBIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: aidb@viktuzla.ba

Milan PLAVŠIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: mpmiso@yahoo.com

Nikica PETROVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: petrovic.nikica@yahoo.com

Fedja JOVANOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH

email: fedja.j@gmail.com

Dana MUMINOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: amdfoca@yahoo.com

 

 

Komesar takmičenja Prvenstva BiH sezona 2019/20

 

Komesar takmičenja

Siniša JAKOVLJEVIĆ
E- mail: komesar@basket.ba

 

Ostali organi

 

GENERALNI SEKRETAR

 

Amer Čolan
Telefon: +387 (033) 566 132

E‐mail: amer.colan@basket.ba

NADZORNI ODBOR

 

 1. Nihad Selimović
 2. Draško Krišto
 3. Branko Petrović
TAKMIČARSKA KOMISIJA

 

 1. Nermin Kasumović
 2. Miodrag Vujović
 3. Darko Frganja
DISCIPLNISKI SUD

 

KREŠIĆ , Bojan

SELESKOVIĆ, EMIR

JANKOVIĆ, Radovan

ARBITRAŽNA KOMISIJA

 

 1. Adnan Jašarević
 2. Nikica Petrović
 3. Dejan Erešić
SUDIJSKA KOMISIJA

 

 1. Medin Duškaj
 2. Zoran Marjanović
 3. Siniša Jakovljević
ZDRAVSTVENA KOMISIJA

 

 1. Mensur Hadžibeganović
 2. Zoran Pehar
 3. Nenad Kuzmić
MEĐUNARODNA KOMISIJA

 

 1. Vedran Lakić
 2. Dalibor Miloš
 3. Dragan Vuković
TRENERSKA KOMISIJA

 

 1. Behudin Bagorić
 2. Romeo Bilinovac
 3. Dragan Bajić

 

STRUČNI SAVJET ŽENSKI

 

 

 1. Mara Brčainović
 2. Vesna Bajkuša
 3. Milorad Nadaždin
 4. Vladimir Zeljkić
 5. Nikolina Pandža
 6. Damir Jerkić
STRUČNI SAVJET MUŠKI

 

1. MIRAH PEHAR
2. ROMEO BILINOVAC
3. NIKOLINA PANDŽA
4. MARKO TRBIĆ
5. ENVER JAHIĆ
6. JOSIP PANDŽA
7. DEJAN BODIROGA
8. OGNJEN MIHAJLOVIĆ
9. MILAKOVIĆ ŽARKO