Connect with us

Organi Saveza

Upravni Odbor

 

Mirza TELETOVIĆ, predsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:mirzateletovic@yahoo.com

Dalibor MILOŠ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:Dalibor.Milos@unistelekom.ba

Boris SPASOJEVIĆ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:borisspasojevic@yahoo.com

Vinko BATINIĆ, član Upravnog odbora KOšarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

emailvinko.batinic@gmail.com

Aid BERBIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: aidb@viktuzla.ba

Siniša KOVAČEVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: kov.sinisa@gmail.com

Nikica PETROVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: petrovic.nikica@yahoo.com

Feđa JOVANOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:fedja.j@gmail.com

Dana MUMINOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: amdfoca@yahoo.com

 

Ostali organi

 

GENERALNI SEKRETAR

 

Amer ČOLAN
Telefon: +387 (033) 566 132

E‐mail: amer.colan@basket.ba

NADZORNI ODBOR

 

Nihad SELIMOVIĆ

Draško KRIŠTO

Branko PETROVIĆ

TAKMIČARSKA KOMISIJA

 

Nermin KASUMOVIĆ

Miodrag VUJOVIĆ

Darko FRGANJA

DISCIPLNISKI SUD

 

Bojan KREŠIĆ

Emir SELESKOVIĆ

Radovan JANKOVIĆ

ARBITRAŽNA KOMISIJA

 

Adnan JAŠAREVIĆ

Nikica PETROVIĆ

Dejan EREŠIĆ

SUDIJSKA KOMISIJA

 

Medin DUŠKAJ

Zoran MARJANOVIĆ

Siniša JAKOVLJEVIĆ

ZDRAVSTVENA KOMISIJA

 

Mensur HADŽIBEGANOVIĆ

Zoran PEHAR

Nenad KUZMIĆ

MEĐUNARODNA KOMISIJA

 

Vedran LAKIĆ

Dalibor MILOŠ

Dragan VUKOVIĆ

TRENERSKA KOMISIJA

 

Behudin BAGORIĆ

Romeo BILINOVAC

Dragan BAJIĆ

 

STRUČNI SAVJET ŽENSKI


Mara BRČANINOVIĆ

Vesna BAJKUŠA

Milorad NADAŽDIN

Vladimir ZELJKIĆ

Nikolina PANDŽA

Damir JERKIĆ

STRUČNI SAVJET MUŠKI

 

Mirah PEHAR
Romeo BILINOVAC
Nikolina PANDŽA
Marko TRBIĆ
Enver JAHIĆ
Josip PANDŽA
Dejan BODIROGA
Ognjen MIHAJLOVIĆ
Žarko MILAKOVIĆ