Connect with us

Upravni odbor

                                                                                                    Predsjednik     Skupština     Historijat     Organi saveza

Upravni Odbor

 

Dr. Boris Spasojević, predsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:borisspasojevic@yahoo.com

Dalibor MILOŠ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:Dalibor.Milos@unistelekom.ba

Mirza TELETOVIĆ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:mirzateletovic@yahoo.com

Vinko BATINIĆ, član Upravnog odbora KOšarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

emailvinko.batinic@gmail.com

Aid BERBIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: aidb@viktuzla.ba

Siniša KOVAČEVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: kov.sinisa@gmail.com

Nikica PETROVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: petrovic.nikica@yahoo.com

Feđa JOVANOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:fedja.j@gmail.com

Dana MUMINOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: amdfoca@yahoo.com