Connect with us

Upravni odbor

                                                                                                    Predsjednik     Skupština     Historijat     Organi saveza

Upravni Odbor

 

Dalibor MILOŠ, predsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:Dalibor.Milos@unistelekom.ba

Dr. Boris SPASOJEVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Siniša KOVAČEVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Dragan MRDIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Aid BERBIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Adnan JAŠAREVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Arnel KALUŠIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Vinko BATINIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

Nikica PETROVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine