Connect with us

Vijesti iz KS BIH

Konkurs za pružanje revizorskih usluga

Na osnovu člana 33. i 34. Statuta Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH na 40. sjednici održanoj dana 27.01.2023.godine., u Sarajevu – raspisuje se

KONKURS ZA PRUŽANJE REVIZORSKIH USLUGA

Raspisuje se konkurs za izbor REVIZORSKE KUĆE koja će izvršiti reviziju finansijskih izvještaja Saveza. U periodima :

  1. od 11.2018 do 30.11.2022.godine;
  2. od 01.2010 do 31.10.2018.godine;

Zadatak revizorske kuće je da izvrši reviziju finansijskih izvještaja shodno važećim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima revizije, sačini izvještaj o izvršenoj reviziji i izrazi mišljenje o tim izvještajima.

Revizorske kuće koje se prijavljuju na Konkurs dužni su uz prijavu dostaviti sljedeće:

– ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji revizorskog društva upisanog u sudski registar;

– ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje revizije finansijskih izvještaja i potpisivanje revizorskog izvještaja;

– ponuđenu cijenu usluga i način plaćanja;

– vrijeme trajanja revizije i rok za izradu revizorskog izvještaja

– reference

Prijave dostavit u roku od 15 dana.  Na adresu Košarkaški savez Bosne i Hercegovine , Asima Ferhatovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosne i Hercegovine.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi ponuda Amer Čolan, generalni sekretar KSBIH.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Više u Vijesti iz KS BIH