Connect with us

Vijesti iz KS BIH

Konkurs za izbor generalnog sekretara

Na osnovu člana 33. i 34. Statuta Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Košarkaškog saveza BiH na 40. sjednici održanoj dana 27.01.2023.godine., u Sarajevu – raspisuje se

KONKURS ZA IZBOR GENERALNOG SEKRETARA

za prijem u radni odnos

Raspisuje se konkurs za izbor GENERALNOG SEKRETARA za mandatni period od 4 godine.

I

Uslovi:

 1. Dokaz o stručnoj spremi;
 2. Najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 3. Visoki stepen poznavanja engleskog jezika;
 4. poznavanje rada na računaru.

II

U svojoj aplikaciji i prijavi za posao na gore navedenu poziciju, kandidati su obavezni

dostaviti sljedeće dokumente:

 • Prijava na konkurs, Biografija;
 • Dokaz o stručnoj spremi (za diplome izdate u inostranstvu prevod diplome ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača);
 • Dokaz o adekvatnom radnom iskustvu;
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Dokaz o državljanstvu BiH (ne starije od 6 šest mjeseci);
 • Dokaz o prebivalištu na području BiH (CIPS obavještenje);
 • Uvjerenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 tri mjeseca).

Poseban uslov:

Kandidat mora dostaviti dokument u pisanoj formi koji sadrži:

 • Plan i program rada Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine od 4 godine;
 • Viziju razvoja košarke u Bosni i Hercegovina za period od 4 godine.

III

Kandidat koji bude izabran na ovom konkursu dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavještenja o izboru kandidata. Ukoliko kandidat ne dostavi traženo uvjerenje u gore navedenom roku, na njegovu poziciju će biti izabran prvi sljedeći kandidat sa rang liste. Svi navedeni dokumenti moraju biti ovjerene kopije, s tim što se od kandidata može tražiti dostavljanje na uvid originalnih dokumenata. Kandidati koji zadovolje kriterije će biti pozvani na razgovor uz komisijsku provjeru njihovih sposobnosti. Provjera radnih sposobnosti kandidata vrši se usmenim intervjuom, praktičnom provjerom znanja i putem testiranja.

IV

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

V

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i one prijave koje kandidati pismeno povuku neće se uzimati u razmatranje.

VI

Prijave dostavit u roku od 15 dana.  Na adresu Košarkaški savez Bosne i Hercegovine , Asima Ferhatovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosne i Hercegovine.  „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos“.

Sarajevo, 30.01.2023.

Više u Vijesti iz KS BIH