Službena lica


Komesari prvenstva BiH

Fotografija Ime i prezime Grad Kontakt
TODOROVIC, Stevo TODOROVIC, Stevo Bijeljina
DRMIC, Ante DRMIC, Ante Tomislavgrad
 LASETOVIĆ, Jadran LASETOVIĆ, Jadran Tuzla
DURAKOVIĆ, Edim DURAKOVIĆ, Edim Tuzla
HATIBOVIĆ, Mirza HATIBOVIĆ, Mirza Sarajevo ksksarajevo@bih.net.ba
 BILIĆ, Hariz BILIĆ, Hariz Sarajevo bilic@basket.ba
 MARKOVIĆ, Zoran MARKOVIĆ, Zoran Zenica zoran@kszenica.com
 SESAR, Boro SESAR, Boro Čitluk borosesar@yahoo.com
 ĆAZIĆ, Dragan ĆAZIĆ, Dragan Banja Luka cazicdragan@blic.net
 DUŠKAJ, Medin DUŠKAJ, Medin Sarajevo duskaj@basket.ba
 MATKOVIĆ, Miljenko MATKOVIĆ, Miljenko Široki Brijeg miljenkomatkovic@gmail.com
 AKŠAMIJA, Almir AKŠAMIJA, Almir Sarajevo aksamija@basket.ba
LUČIĆ, Nikola LUČIĆ, Nikola Tomislavgrad nikola.lucic@tel.net.ba
 VUJOVIĆ, Miodrag VUJOVIĆ, Miodrag Busovaća miodrag.vujovic@tel.net.ba
 KRDŽALIĆ, Samir KRDŽALIĆ, Samir Žepće mlini_pek@bih.net.ba
OKUKA , Aco OKUKA , Aco Kiseljak djoko.okuka@tel.net.ba
 BABIĆ, Slavenko BABIĆ, Slavenko Novi Grad babicsng@teol.net
 JAKOVLJEVIĆ, Siniša JAKOVLJEVIĆ, Siniša Banja Luka jaksi@teol.net
 KRIŽANAC, Mate KRIŽANAC, Mate Tomislavgrad mate.krizanac@tel.net.ba
 BODIROGA, Momčilo BODIROGA, Momčilo Trebinje momobod@gmail.com
 MARIJANOVIĆ, Zoran MARIJANOVIĆ, Zoran Čitluk zoran.marijanovic@tel.net.ba