Organi saveza


Upravni odbor

Sejo BUKVA, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

 email:sejokos@hotmail.com

 

Boris SPASOJEVIĆ, potpredsjednik Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email:borisspasojevic@yahoo.com

 

Vinko BATINIĆ, član Upravnog odbora KOšarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: vinko.batinic@gmail.com

 

Dr. Mirsad Džonlagić, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: mirsad.djonlagic@untz.ba

 

Goran CVIKIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: gcvikic@gmail.com

 

Nikica PETROVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: petrovic.nikica@yahoo.com

 

Mevludin DELIBAŠIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH

email: mdelibasic@bih.net.ba

 

Dana MUMINOVIĆ, član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine

email: amdfoca@yahoo.com