Prvenstvo BiH žene


RMU Banovići - Banovići

RMU Banovići

Predsjednik kluba: Zijad BEĆIĆ

Adresa: BOŽIĆKA 8, Banovići

tel: 035 743 456

E- mail: zkk.banovici@bih.net.ba

Službeni predstavnik kluba:

Goran JURCENKO Mob: 062 992 193

Ime dvorane: JU. Sportsko kulturni centar