Prvenstvo BiH žene


Bošnjak - Hadžići

Bošnjak

Predsjednik kluba: Sabdudin FEJZOVIĆ

Adresa kluba: Binježevo 13 A, Hadžići

Fax: 033 420 920

Službeni predstavnik kluba:

Sabdudin Fejzović mob: 061 264 230

E-mail adresa: fejzovics@gmail.com

Ime dvorane: KSIRC - Hadžići