Kontakt


Košarkaški savez Bosne i Hercegovine

Basketball federation of Bosnia and Herzegovina
Branilaca Sarajeva 11/III
71000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
Telefoni: (+387) 33 566 130, 445 720, 667 744
Fax: (+387) 33 566 131
E‐mail: basketbh@bih.net.ba


Generalni sekretar

Dubravko Barbarić
Telefon: +387 (033) 566 132
Fax: +387 (033) 566 131
E‐mail: dubravko.barbaric@basket.ba


Međunarodni odnosi/Marketing

Alma Ferhatbegović
Telefon: +387 (033) 566 130
Fax: +387 (033) 566 131
E‐mail: basketbh@bih.net.ba


Takmičenja

Nataša Bašović
Telefon: +387 (033) 566 133
E‐mail: natasa@basket.ba


 
Komesar takmičenja 

Almir Akšamija
GSM: +387 (061) 140 462
E- mail: aksamija@basket.ba


Finansije i računovodstvo

 Hariz Bilić
Telefon: +387 (033) 566 139
E‐mail: bilic@basket.ba


Sektor reprezentacije

Medin Duškaj
Telefon: +387 (033) 566 136
E-mail: duskaj@basket.ba


Odjel za izradu akata KS BIH

Almir Akšamija
Telefon: +387 (033) 566 134
E-mail: aksamija@basket.ba


Odnosi sa medijima

Maja Kostović
Telefon: + 387 (033) 566 135
E-mail: maja.kostovic@basket.ba