Kontakt


Košarkaški savez Bosne i Hercegovine

Basketball federation of Bosnia and Herzegovina
Branilaca Sarajeva 11/III
71000 SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA
Telefoni: (+387) 33 566 130

E‐mail: basketbh@bih.net.ba


Generalni sekretar

Amer Čolan
Telefon: +387 (033) 566 132

E‐mail: amer.colan@basket.ba


Izvršni sekretar

Nataša Bašović
Telefon: +387 (033) 566 133
E‐mail: natasa@basket.ba


Međunarodni odnosi/Marketing

Alma Ferhatbegović
Telefon: +387 (033) 566 130
E‐mail: ferhatbegovic@basket.ba

 


 
Komesar takmičenja 

Božo BOŠNJAK
GSM: +387 (063) 327 275
E- mail: bozo.bosnjak@tel.net.ba


Finansije i računovodstvo

 Hariz Bilić
Telefon: +387 (033) 566 139
E‐mail: bilic@basket.ba


Sektor reprezentacije

Medin Duškaj
Telefon: +387 (033) 566 136
E-mail: duskaj@basket.ba


Odjel za izradu akata KS BIH

Almir Akšamija
Telefon: +387 (033) 566 134
E-mail: aksamija@basket.ba


Odnosi sa medijima

Telefon: +387 (033) 566 130

E-mail:basketbh@bih.net.ba